Kendetegn

Havtasken er en fisk med et meget stort hoved. Den brede mund er besat med mange spidse bagudrettede tænder. Den kan bl.a. kendes på, at rygfinnens forreste tre finnestråler er frie. Den forreste er omdannet til en frit bevægelig lokkedusk. Brystfinnerne er store og kraftige ved roden. Kroppen er fladtrykt. Grundfarven varierer fra brunlig til næsten sort, og skindet er besat med torne og hudlapper. Bugen er hvid til lys blålig. Øjnene sidder på oversiden, og hovedet er fuldt med benpigge.

Havtasken er normalt 40-60 cm lang. Maksimalt kan den blive ca. 2 meter og veje 60 kg, men så store individer er meget sjældne.

Levested:

Havtasken opholder sig mest nær bunden. Den lever på al slags bund fra 20 til 1000 meters dybde. Havtasken er udbredt fra Island og det sydvestlige Barentshav til det nordlige Afrika. Den er almindelig i de danske farvande indtil Øresund.

Føde:

Havtasken lever mest af småfisk, som den lokker til med den forreste rygfinne. Rygfinnen ligner et lille bunddyr. Havtasken skaber et undertryk ved hjælp af gællelåget og suger byttet ind i munden. Havtasken spiser fisk, krebsdyr og endda svømmefugle.

Fangstmetode:

Havtasken fanges oftest som bifangst i krog-, garn- og trawlfiskeri. Fangsten er reguleret af kvoter.

Tilberedning:

Kun 1/3 af fisken spises - halen og kindkødet. Kødet er meget hvidt, fast og sødligt. Det kan både dampes, steges, koges og grilles.

Sæson:

Sæson hele året. Havtasken er bedst fra september og indtil januar, og betegnes som en delikatesse.

Ernæring og sundhed:

Havtasken er en mager fisk.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk i kantinen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28