Kendetegn

Laksen er en sølvskinnende slank fisk med fedtfinne. Laksen kan kendes fra havørreden på den slankere halerod, de færre pletter under sidelinien og på, at gællegitterstavene på forreste gællebue er tornformede.

I forbindelse med gydningen bliver den mørkere, og hannen udvikler en tydelig kæbekrog. I forbindelse med gydedragten får hannens krop et rødligt skær, sorte og røde pletter, og huden fortykkes og bliver sej. Laks kaldes også atlantisk laks eller østersølaks afhængigt af levested. Laksen bliver normalt op til 120 cm, men den kan blive op til 150 cm.

Levested:

Langt det meste af den laks, du finder i detailhandlen i dag, er opdrættet laks. Laksen opdrættes i stor stil på Færøerne, i Norge, i Skotland og i Chile.

Med hensyn til den vilde laks, er det kun laks i Østersøen, som har betydning for det kommercielle danske fiskeri. De nuværende bestande af vilde laks i Østersøen består mest af opdrættede og udsatte fisk. De udsatte laks udgør 80-90% af fangsterne.

Laksen opholder sig de første 1-5 år i ferskvand, hvorefter den søger ud i havet. I havet er laksen en pelagisk vandrefisk. Efter 2-3 år i havet vandrer laksen tilbage til det sted, hvor den selv blev klækket for at gyde. Den er udbredt i den nordlige del af Atlanten og de tilstødende vandløbssystemer.

Føde:

I ferskvand består føden af bløddyr, krebsdyr og insekter. I havet består den af rejer, fisk og blæksprutter. I juni-november vandrer de voksne fisk op i strømvand for at yngle. Æggene lægges på relativt lavt vand i små fordybninger på sten eller grusbund med hurtig strøm. Æggene klækker om foråret. De fleste af de voksne laks dør efter gydningen.

Fangstmetode:

Laksen fanges på det åbne hav under dens fødevandring - hovedsageligt med langline og drivgarn. I kystområderne fanges den under dens vandring tilbage mod floderne - hovedsageligt med garn og bundgarn. 

Tilberedning:

Laksen er en værdifuld spisefisk med lyserødt fast kød. Den kan bruges både som hel, fileteret og udskåret. Laksen er populær og velegnet både røget, marineret, grillet og stegt.

Sæson:

Sæson hele året. Den vilde laks i ”yngledragt” er fredet fra 16. november til 15. januar. Spisekvaliteten topper i månederne juni, juli og august.

Ernæring og sundhed:

Laksen er en fed fisk, der er rig på de sunde flerumættede fedtsyrer, n-3 fedtsyrer, som også kaldes omega-3 fedtsyrer. N-3 fedtsyrer er livsnødvendige for os mennesker og skal derfor være til stede i små mængder i vores kost. Laksen er særligt rig på jod og selen, og den har et højt indhold af D- og B12-vitamin. Se samlet skema over fisk og næringsværdier her.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk i kantinen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28