Kendetegn

Makrellens krop er strømlinet og torpedoformet. Ryggens grundfarve er blågrøn med uregelmæssige mørke bølgende bånd eller aftegninger ned til sidelinien. Den grønblå farve forsvinder hurtigt efter fiskens død og erstattes af en ren blå til blåsort farve. Bugen er hvid.

Haleroden har fem småfinner på ryggen og bugkanten. Forreste rygfinne har pigstråler. Ved gatfinnen sidder en lille pig. Makrellen har ingen svømmeblære og kan derfor stige og dykke meget hurtigt uden besvær. Makrellen bliver normalt 30-40 cm. Den bliver højst 60 cm.

Levested:

Makrellen er en pelagisk stimefisk. Den er en meget hurtig svømmer og danner store stimer fra overfladen og ned til 200 meters dybde. Den overvintrer i store stimer nær bunden. Makrellen er udbredt fra det nordlige Norge og Island til det nordlige Afrika.

Føde:

Om vinteren tager den overvintrende makrel næsten ingen føde til sig, men om foråret begynder den atter at æde. Føden består af dyreplankton som vandlopper, vingesnegle osv. Efter gydningen æder den sig fed i småfisk som sild, brisling og tobis. Den gyder fra marts til juli nær overfladen.

Fangstmetode:

Makrellen fanges med not, drivgarn og bundgarn. Makrelfiskeri er reguleret af kvoter. Mindstemålet er 20 cm, dog 30 cm i Nordsøen. Fiskeriet finder for en stor del sted i efteråret og vinterperioden.

Tilberedning:

Makrel er en vigtig konsumfisk. Kødet er brunligt og velsmagende. Det har et højt fedtindhold og harskner derfor meget hurtigt. Kødet sælges både fersk, røget og som konserves.

Sæson:

Sæson hele året. Den er dog bedst, når den er fedest i sensommeren og efteråret, dvs. august og september.

Ernæring og sundhed:

Makrelen er en halvfed/fed fisk, der er rig på de sunde enkeltumættede samt flerumættede fedtsyrer, n-3 fedtsyrer, som også kaldes omega-3 fedtsyrer. N-3 fedtsyrer er livsnødvendige for os mennesker og skal derfor være til stede i små mængder i vores kost. Makrelen er særligt rig på jod og selen, og den har et højt indhold af A-, D- og B12-vitamin. Se samlet skema over fisk og næringsværdier her.

Fisk i makrelfamilien kan have et højt indhold af histamin og kan give histaminforgiftning. Histamin skyldes bakteriebelægning på fisken. Bakterievæksten opstår, hvis fisken ikke køles hurtigt nok, når den fanges. Man kan hverken fryse, koge eller stege histamin væk. Derfor bør man være opmærksom på symptomer, som er svien på læber, rødt ansigt og åndedrætsbesvær.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk i kantinen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28