Skærising

Opskrifter med denne fisk

Ingen opskrifter med denne fisk

Kendetegn

Skærising er en langstrakt, slank fladfisk med en ensfarvet, rød-brunlig øjenside og en hvidlig, grumset blindside. Kroppens bredde uden finner er 1/3 af længden. Den har et lille hoved med en lille mund. Overfladen er ru ligesom skrubben med en næsten lige sidelinie.

Skærisingen har en gatpig, som er giftig. Giften kan deformere fingrene, hvilket i nogle tilfælde kan ses på ældre fiskere. Skærisingen kan blive op til 60 cm lang, men bliver sjældent over 40 cm.

Levested:

Skærisingen lever på blød bund fra ca. 40 meter ned til 1500 meter og kan træffes på bunden af de dybe norske fjorde. Ungfisken lever på dybere vand end de ældre. Skærisingen er udbredt i Nordatlanten. I de danske farvande findes den i Nordsøen,
Skagerrak og Kattegat.

Føde:

Skærisingen lever af bunddyr som krebsdyr, børsteorme, muslinger og slangestjerner.

Fangstmetode:

Skærisingen fanges med trawl og garn og optræder ofte som bifangst i rejetrawl. Fiskeriet er reguleret af kvoter. Mindstemålet er 28 cm.

Tilberedning:

Kødet er meget fast med en fin hvid farve og kan derfor sagtens bruges på samme måde som rødspætten.

Sæson:

Sæson hele året.

Ernæring og sundhed:

Skærising er en halvfed fisk, der indeholder sunde enkeltumættede samt flerumættede fedtsyrer, n-3 fedtsyrer, som også kaldes omega-3 fedtsyrer.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk i kantinen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28